0 Comments

СМАЗОЧНИ СИСТЕМИ С ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

При работа в почти всеки индустриален процес, наличен във всяка възможна форма и размер задвижванията са изправени пред изключително трудни работни изисквания и условия. Независимо от индустрията или приложението, всички индустриални процеси споделят общ набор от предизвикателства – те трябва да работят възможно най-надеждно, ефективно и рентабилно

LINCOLN може да помогне както на производителите, така и на потребителите да идентифицират начини за оптимизиране на производителността и надеждността на движение. Използвайки системен подход, ние можем да ви помогнем да използвате пълния потенциал на вашата механизация и да задвижвате производителността и надеждността с отговорност към целите на вашият бизнес.

Cobra1X Poster11 300x228

Ние предлагаме всичко – от иновативни инженерни услуги в процеса на проектиране до системи за наблюдение и договори за услуги, които насърчават надеждна и ефективна работа. Направете устойчивостта основа за вашият имидж. Околна среда, енергия, отпадъци, използване на вода и емисии във въздуха са въпроси, които таргетират системите за автоматично смазване.

Моля, запознайте се с нашите продукти, услуги и решения, за да намерите нови начини за:

 • Увеличаване на въртящия момент
 • Смаляване на дизайна
 • Удължаване на експлоатационен живот
 • 100% оперативна надеждност
 • Оптимална енергийната ефективност
 • Екологично производство и намаляване на отпадъците

МАШИНИТЕ НЕ СА ЕДНАКВИ

Това е обективна концепция, която ръководи всичко, което правим. ЛББГ предлага, проектира, инсталира, поддържа и ремонтира смазочни инсталации. Можете да разчитате на LINCOLN ЛББГ да отговори на уникалните изисквания на вашият бизнес.

Lbbg Machines2 300x253

НЕЗАВИСИМО ОТ СМАЗОЧНИЯТ АГЕНТ

Масла и греси с високо качество. ЛББГ проектира системи за омасляване и гресиране за всяка движеща се част. Решения и услуги, които могат да ви помогнат при решаване на нетипични проблеми:

 • Намаляване на шума и вибрациите, свързани с работа в съвременният град
 • Намаляване на човешкият фактор. Управление на рисковете и 24.7 надеждност
 • Намаляване на консумираната енергия
 • Намаляване на замърсяването, по-ниски разходи за обработка на опасни масла
 • Намаляване на износването при ниски и високи температури

LINCOLN за всяка машина

Какво ще кажете, ако бихте могли да удвоите проектният експлоатационен живот на вашият технологичен парк?

ПРЕВЪРНЕТЕ ВСЯКА ИНВЕСТИЦИЯ В ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ

ЛББГ предлага ноу-хау и технологии, които работят във ваша полза, изпреварвайки проблемите. Системите за централно смазване дават нова гледна точка при управлението на амортизиращи и остаряващи активи. Осигурете си устойчива конкурентоспособност. Надстройте оборудването си с технологии за автоматично смазване и гресиране и ще увеличите животът на машините с до 200%. Прецизното автоматично интервално смазване намалява разходите за труд, подмяна на компоненти, екологични такси и отклонения от графика.