0 Comments
снимпа на зъбно колело на кето ще бъде монтирана система за автоматично гресинране

Системите LINCOLN за централно смазване гарантират непрекъснат работен процес и постоянен капацитет на инсталациите за производство на цимент. Последователно гресиране и прецизно управление на потока от смазочни агенти намалява необходимостта от човешка намеса и наблюдение в зони с висок риск. Системите за централно автоматично смазване LINCOLN са проектирани за работа при извънредно високи температури, вибрации и неблагоприятна среда. Особено полезни са при смазването на тежко натоварените зъбни предавки и уплътнения на пещи, суровинни и циментови мелници, големи лагерни възли, работещи при високи температури.

СНИМКИТЕ СА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ
= трошачки за мергел
= обединени складове
= транспортни ленти
= суровинни мелници
= пещи – зъбен венец на задвижване,
уплътнения на вход и изход, опорни и аксиални ролки
= скарни охладители
= клинкертранспортьори
= циментови мелници
= опаковка

системи за централно автоматично мазане