0 Comments
Lincolnlogo

Съвременните стандарти за фармацевтичното и козметичното производство налагат изисквания към производството, които правят  конвенционалните методи за смазване неприложими. Високата чувствителност към качеството на продуктите разширява фокусът към капацитет, съчетан с качество и прецизност в изпълнението на производствените етапи. LINCOLN разработва системи с висока ефективност и синхронизирано управление за дискретно смазване и придвижване на обслужващи флуиди в конкретни работни интервали за разнородни възли и механизми. Системите за автоматично смазване LINCOLN повишават стандартите за икономическа и оперативна ефективност и напълно отговарят на изискванията за работа в чувствителна среда.

Системата за автоматично мазане има много предимства за фармацевтичната индустрия, като например:

  • Подобряват производителността и надеждността на машините, като намаляват износването, прегряването и триенето.
  • Намаляват разходите за ремонт и поддръжка, като удължават живота на машините.
  • Спазват стандартите за безопасност и качество във фармацевтичната индустрия, като предотвратяват замърсяването на продуктите от масло или смазка.

Системите за автоматично мазане могат да се използват в различни видове машини във фармацевтичната индустрия, като например:

  • Таблетирани машини, които пресоват сухи материали в таблетки.
  • Капсулиращи машини, които пълнят капсули с течни или прахообразни материали.
  • Бутилиращи машини, които пълнят бутилки с различни видове течности.
  • Етикетиращи машини, които поставят етикети на бутилките или други опаковки.