0 Comments
P1020066

Системите за централно автоматично смазване LINCOLN имат широко приложение в производството на стъклени изделия. Системите LINCOLN осигуряват смазване в множество точки с различен интервал и капацитет без отклонение при обичайният за това производство температурен режим. Внедряването на система за автоматично смазване LINCOLN гарантира надежден контрол и функциониране на производството, намаляване на разходите за поддръжка и съкращаване на времето за отстраняване на неизправности. В дългосрочен план системите за централно смазване LINCOLN водят до улеснен мониторинг и ограничаване на аварийните прекъсвания.

СНИМКИТЕ СА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ
= машини за стъкларски изделия
= темперни пещи
= вентилаторни инсталации