0 Comments

Система за смазване при нормални и екстремно ниски температури

Автоматичната система за гресиране с подгряване е създадена, за да осигури по-добро смазване на машините при екстремно ниски температури. Системата се състои от различни компоненти, включително две централно автоматични помпи Lincoln P203 с 4 литрови резервоари, прогресивни разпределители, маркучи с отопление 600 бара за грес, печка за отопление на предпазната къща. Системата може да бъде контролирана както автоматично, така и ръчно. Системата е оборудвана с отоплителни елементи, които позволяват на греста да е с оптимален вискозитет и да достигне до лагерите по-ефективно .
Автоматичната система за гресиране с отопление има много приложения в различни индустрии. Системата е особено полезна в добивната индустрия, където машините са подложени на екстремно ниски температури и необходимо да се поддържат добро състояние. Предимствата на автоматичната система за гресиране са много, особено по отношение елиминиране на риска от износване на машините и оборудването.
В заключение, изграждането на автоматична система за гресиране с отопление предлага множество предимства в различни приложения. Компонентите на системата, включително нагревателния елемент, помпата и контролния блок, работят заедно, за да гарантират, че лубрикантът се дозира при правилната температура и налягане. Предимствата на тази система включват намалено време на престой, удължен живот на оборудването и подобрена безопасност. Освен това тази система е идеална за използване в тежки среди, където ниските температури могат да причинят сгъстяване на смазочните материали и намаляване на ефективността им. Като цяло автоматичната система за гресиране с отопление е ценна инвестиция за всеки бизнес, който иска да подобри работата на оборудването и да намали разходите за поддръжка.

Изработена с отопление на помпата и таблото за управление, отделно отопление на тръбопроводи и маркучи, сензори за температура.


Система за смазване при нормални и екстремно ниски температури

Изработена с отопление на помпата и таблото за управление, отопление на тръбопроводи и маркучи, сензори за температура, алармен сигнал за всяко отклонение от параметри.