0 Comments

Система за автоматично централно гресирана на челен товарач ( фадрома ) CAT 930H

Система за централно гресиране на машина CATERPILLAR 930H.
Системата се състои от:
1. Автоматична помпа P203- 8XNBO-1K6-24-1A1.10-V10
2. Прогресивни разпределители SSV D 6 K; SSV D 6 и SSV D 10
3. Детайли и възли за присъединяване

Система за централно гресиране с помпа P203, която е проектирана за смазване на 13 възела на машина Caterpillar 930H е показана на снимка 1.
Смазката е с вискозитет NLGI 2.
Системата за гресиране е прогресивна и има следните различия от сродната, монтирана на CATERPILLAR 836H:
1.Ще бъдат използвани разпределители SSV D вместо SSV – регулира се количеството смазка на всяка двойка изходи.
2.Предвидени са 16 точки на смазване (3 резервни)
Времето на работа и времето на пауза се регулират в широки граници за ефективно и без разливи смазване. Ако по някаква причина смазката не влезе в която и да е точка на смазване, се блокира работата на системата и не се движи иглата за визуален контрол на първичния разпределител. Когато смазката се подава във всички точки, както е предвидено по програма, иглата за визуален контрол се движи навътре и навън за всеки цикъл.
Автоматичната помпата P203 работи с максималното си налягане за всяка точка на смазване. Максимално очакваното съпротивление е 130 bar и при налягане на помпата от 350 bar, смазването ще бъде много надеждно и в най-тежки условия (например много ниски температури). Контрола на нивото на смазката се извършва визуално – помпата е с прозрачен резервоар. Поддръжка на системата не необходима.

 на система за централно автоматично смазване
 за автоматично гресирана на фадроми и челни товарачи линкълн монтирана от линколюбе Scaled
 за автоматично гресиране Scaled
 за автоматично гресиране на фадрома Scaled
 за автоматично гресиране на лагери на фадрома линкълн изготвена от линколюбе
 разпределител линкълн монтиран на челен товарач фадрома от линколюбе Scaled
 разпределител линкъл монтиран на челен товарач Scaled
 разпределител линкъл монтиран на фадрома от линколюбе Scaled
 разпределител за автоматично гресиране на челни товарачи
 разпределител за автоматично гресиране на фадроми
 разпределилител за сиситема за автоматично гресиране на фадрома Scaled
 и фитинги за масло и грес монтирани на челен товарач Scaled
 и фитинги за масло и грес за монтаж на фадроми Scaled
 за високо налягане за малко и грес монтирани на фадрома от линколюбе Scaled
 гресиране на челен товарач Scaled
 гресиране на фадрома със система линкълн изпълнена от линколюбе
 гресиране на фадрома със система за автоматично гресиране линкълн Scaled
 гресиране на фадрома с система за централно автоматично гресиране линкълн направена от линколюбе Scaled
 гресиране на лагерите на челен товарач Scaled
 гресиране на лагери на фадрома Scaled

Решения и системи за централно автоматично смазване на индустриални съоръжения и инсталации.
От няколко точки на смазване до няколко хиляди.

Ние предлагаме:

  • доставка на оборудване и компоненти, резервни части
  • проектиране, монтаж, пуск в експлоатация, 24 часов гаранционен и извънгаранционен сервиз
  • ремонт на системи и компоненти, обновяване и надграждане
  • ръчни и полуавтоматични инструменти и системи

Интегрирани смазочни системи за машини от Lincoln и SKF.

Централната система за автоматично гресиране помага на всяка индустрия, която използва въртящи и плъзгащи механизми. Повече от половината разходи за поддръжка произлизат от недобро гресиране на механизмите. Автоматичните системи за  гресиране от ЛББГ помагат за повишаване на производителността. Централизираното гресиране осигурява точно количество смазочен материал на правилни интервали. Автоматичното смазване намалява триенето, оптимизира експлоатационният живот на лагерите и машините. ЛББГ е оторизиран дистрибутор на системите Lincoln Centro-Matic®, Quicklub®, Duo-Matic®. Портфолиото от системи за централно смазване покрива всички типове оборудване.

Гресират ли се вашите машини?
Открийте информация за системите в секция КАТАЛОЗИ
Поискайте незабавна безплатна консултация за всички стандартни и специални решения за автоматично смазване.