Сиситеми за автоматично смазване с отопление

Сиситеми за автоматично централно смазване на мобилни машини

Системи за автоматично смазване на машини в минната индустрия

Сиситеми за автоматично смазване на бетонови възли

Сиситеми за автоматично централно смазване на машини за обработка на метал

Сиситеми за автоматично централно смазване на кранове

Сиситеми за автоматично централно смазване на машини в фармацевтичната индустрия

Свържете се с нас

ЛББГ ООД

Адрес: 3000, гр. Враца
ул. „Иваница Данчов”, No6


Мобилен: 0888 310 658

e-mail: lubesys@lincolube.com
e-mail: lubesys@abv.bg

Lincolnlogo
LBBGtransparent