0 Comments
20161031 144749 E1592771087614

Системите за централно смазване LINCOLN осигуряват оптимално смазване при съществена икономия на смазочни материали. Системите за смазване LINCOLN доставят точно количество в интервали, които съответстват на променливото работно натоварване на машините. Модулният принцип и линейният дизайн на системите за минната и строителна индустрия позволяват надграждане, мултиплициране и промяна на работният капацитет като напълно отговарят на технологичният състав и експлоатационни нужди.
Особено важно при този род техника е подаването на много малки порции смазка през малки интервали. Така смазването се извършва винаги с прясна грес. Статистически погледнато разходите за резервни части за мобилните машини се намаляват с около 60%.

СНИМКИТЕ СА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ
= челни товарачи – подземни и надземни
= булдозери
= камиони– подземни и надземни
= сонди
= багери
= кранове
= транспортни ленти
= конусни, челюстни, чукови трошачки
= бетонови възли

системи за централно автоматично мазане