0 Comments

Изграждане на система за автоматично централно мазане на преса

В случая се касае за много тежко натоварена ексцентър преса – 100 тона.

Оригиналното изпълнение е със централно автоматично мазане с масло. Тъй като то е оборотно и поради тежкият работен режим (почти без прекъсване), както и замърсена околна среда, доста бързо се замърсява и отработва. Неизбежни са и разливите на масло по цялата машина, което води до повишена пожароопасност.

Съществуващата система е заменена със система за автоматично централно мазане.  Извършва се мазане на всички възли на пресата – плъзгащи лагери, търкалящи лагери, големи открити зъбни предавки, плъзгачи, цилиндри и т.н. Системата за мазане е прогресивна, напълно автоматична и независима от машината. Тя осигурява гресиране на над 50 точки. автоматичната помпа за мазане Линкънк p203 с 8 литров резервоар е монтиран на лесно достъпно място (кота 0) за перманентно наблюдение на контрола за изправна работа и допълване на резервоара. Също е монтиран и прогресивен разпределител с контролна игла, която ни показва дали системата работи правилно – дали има запушена точно или износен помпен елемент.

Системата за мазане на ексцентър пресата е проектирана и работи при общо съпротивление от 70 ÷ 90 bar и при ограничението на налягането от предпазно-преливен вентил от 350 bar се гарантира надеждна работа и дълготрайност.

Избран е вариант без блокировка на машината от неизправна работа на системата за мазането – мазането може да продължи централно, но ръчно в случай на авариране на помпата без да се нарушава производственият процес. Предвиден е алармен сигнал при падане на нивото на греста под допустимия минимум.

За централно мазане на откритите зъбни предавки е избран вариант с накапване за избягване на нуждата от втора спрей-система за мазане, което има чувствително влияние по посока повишаване на цената.

Използвани компоненти:

  • Предпазна къща
  • Електрическа бутална помпа Линкълн P203 8 литра
  • Прогресивен разпределител SSV6K – 1 бр , SSV8 – 1 бр и SSV12 – 1 бр.
  • Маркуч за масло и грес 860 бара
  • Фитинги и накрайници за маркучи

СНИМКИТЕ СА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

lincoln lubrication Bulgaria office"
 за автоматично мазане линкълн с прогресивни разпределители линколюбе Scaled
 за автоматично мазане на линкълн с прогресивни разпределители линколюбе Scaled
 линкълн за автоматично мазане с прогресивни разпределители линколюбе Scaled

Решения и системи за централно автоматично смазване на индустриални съоръжения и инсталации.
От няколко точки на смазване до няколко хиляди.

Ние предлагаме:

  • доставка на оборудване и компоненти, резервни части
  • проектиране, монтаж, пуск в експлоатация, 24 часов гаранционен и извънгаранционен сервиз
  • ремонт на системи и компоненти, обновяване и надграждане
  • ръчни и полуавтоматични инструменти и системи

Интегрирани смазочни системи за машини от Lincoln и SKF.

Автоматичното мазане помага на всяка индустрия, която използва въртящи и плъзгащи механизми. Повече от половината разходи за поддръжка произлизат от недобро мазане на механизмите. Автоматичните системи за централно мазане от ЛББГ помагат за повишаване на производителността. Централизираното мазане осигурява точно количество смазочен материал на правилни интервали. Централното автоматичното мазане намалява триенето, оптимизира експлоатационният живот на лагерите и машините. ЛББГ е оторизиран дистрибутор на системите Lincoln Centro-Matic®, Quicklub®, Duo-Matic®. Портфолиото от системи за централно смазване покрива всички типове оборудване.

Смазват ли се вашите машини?
Открийте информация за системите в секция КАТАЛОЗИ
Поискайте незабавна безплатна консултация за всички стандартни и специални решения за автоматично смазване.