0 Comments

Системи за автоматично смазване на автоматични лентови триони

Тези системи за автоматично смазване се характеризират с малкото на брой точки на смазване (около 15-16), но и с голямата разлика в необходимите количества смазка. Например разликата в необходимото количество за основни лагери на лентата, лагери на подаващи ролки и почистваща роторна четка е обикновено 12 пъти. Разбира се съществуват триони с много повече точки на смазване – например такива, оборудвани с дълъг ролганг или повече допълнителни аксесоари и различни конструкционни решения.

Автоматичното смазване в масовият случай на работа в закрито помещение и относително чиста промишлена работна среда е решено с малка напълно интегрирана система за автоматично смазване, с вградени управление и контроли на работата, с вграден разпределител. Основният разпределител захранва точките, които изискват големи количества и служи за първичен разпределител за вторичният, смазващ точките с много малки количества.

Комбиниране на изходите на първичния и вторичния разпределител позволява достатъчно точно прецизиране на смазването. Друго още по-прецизно решение за автоматичното смазване е използването на разпределител с регулируеми количества на изходите, но обикновено рядко се налага в практиката.

Използвани компоненти:

  • Електрическа помпа Линкълн QLS P401 SSV 12
  • Прогресивен разпределител SSV6 – 1 бр.
  • Маркуч за масло и грес 860 бара
  • Фитинги и накрайници за маркучи

 

СНИМКИТЕ СА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

 за централно автоматично мазане на Автоматичен лентов трион
 система за цетракно мазане на Автоматичен лентов трион
 на система за автоматично мазане на машини с помпа линкълн с вграден разпределител Scaled
 за грес и масло за високо налягане за сиситеми за автоматично мазане Scaled
 на лагери с помпа за автоматично глесиране и маркучи за високо налягане Scaled
 за автоматично мазане на машини с маркучи за високо налягане за грес и масло Scaled
 за автоматично мазане за подвижни елементи на машини Scaled
 за автоматично гресиране на машини с маркичи за високо наляна за грес и масло Scaled
 линкъл за автоматично мазане на машини в тежката промишленост Scaled
 за автоматично мазане на редуктори на машини с масло и грес Scaled
 линкълн рапределителен блок линкълн за грес и масло за смазочни системи за високо налягане Scaled
 блокче линкълн за автоматично гресиране Scaled
 за автоматично смазване на машини и съоражения с вграден разпределител помпа линкълн Scaled
 за високо налягане за грес и масло на машини Scaled
 за високо налягане за грес и масло линкълн за помпи за автоматично гресиране Scaled
 мазане на машини със системи линкълн комбинирана с маркучи за високо налягане за грес и масло Scaled
 мазане на машини с помпа линкълн Qls 401 с вграден разпределител в помпата Scaled
 гресиране с прогресивен разпределител линкълн Scaled
 гресиране на машини с автоматична помп за гресиране Scaled
 гресиране на лагери в тежката промишленост на машини с фитинги и маркичи за високо налягане за грес и масло Scaled
 мазане на подвижни лагери и елементи на машини Scaled
 гресиране на Автоматичен лентов трион Scaled
 помпа за гресиране линкълн с интегриран разпределител за грес и масло Scaled
Avtomatichno Gresirane Na Lageri Sas Sistema Lincoln S Pompa I Razpredelitel Lincoln Quickclub Scaled
20230510 144138 Scaled
Pompa Lincoln Qls 401 Avtomatichno Gresirane Na Avtomatichen Lentov Trion Sistema Za Mazane Avtomatichno Mazane Na Mashini Scaled

Решения и системи за централно автоматично смазване на индустриални съоръжения и инсталации.
От няколко точки на смазване до няколко хиляди.

Ние предлагаме:

  • доставка на оборудване и компоненти, резервни части
  • проектиране, монтаж, пуск в експлоатация, 24 часов гаранционен и извънгаранционен сервиз
  • ремонт на системи и компоненти, обновяване и надграждане
  • ръчни и полуавтоматични инструменти и системи

Интегрирани смазочни системи за машини от Lincoln и SKF.

Автоматичното смазване помага на всяка индустрия, която използва въртящи и плъзгащи механизми. Повече от половината разходи за поддръжка произлизат от недобро смазване на механизмите. Автоматичните системи за централно смазване от ЛББГ помагат за повишаване на производителността. Централизираното автоматично смазане отигурява точно количество смазочен материал на правилни интервали. Автоматичното смазване намалява триенето, оптимизира експлоатационният живот на лагерите и машините. ЛББГ е оторизиран дистрибутор на системите Lincoln Centro-Matic®, Quicklub®, Duo-Matic®. Портфолиото от системи за централно смазване покрива всички типове оборудване.

Смазват ли се вашите машини?

Ние предлагаме проектиране и монтаж на системи за автоматично смазване.
Открийте информация за системите в секция КАТАЛОЗИ
Поискайте незабавна безплатна консултация за всички стандартни и специални решения за автоматично смазване.