Lincoln двулинейни системи за централно автоматично смазване осигуряват прецизно количество смазочен материал с възможности за захранване до 2000 точки и търбен път с дължина до 120 метра. При отпадане на разклонение, останалите точки продължават да осигуряват смазване. Двулинейните системи за автоматично смазване са лесни за проектиране и позволяват бързо адаптиране към нови мащаби на работа.

Две основни линии, които захранват последователно със смазващ агент. Системите за автоматично смазване и гресиране Lincoln имат приложение в редица области на тежката механика

Металообработващи съоръжения

Преработка на целулоза

Производство на хартия

Добив и преработка на минерали

Електроцентрали

Производство на цимент

Транспортни съоръжения

Lincoln HJ2 ръчно задвижвана помпа

 помпа HJ2 300x300

Ръчна помпа за двулинейни системи, които не изискват непрекъснато смазване. Типично приложение за тази помпа са формовъчни машини, изправители на ролки, преси и нагреватели. Резервоар 3 литра.

Lincoln ZPU02 електрическа помпа

 ZPU02 300x300

Лесна за инсталиране помпа с високо налягане за двулинейни системи. Според технологичният дизайн на системата, захранваното отстояние варира до 50 метра при налягане до 400 bar. Обичайно приложение за смесващи машини и миксери, опаковъчни машини, стакери.

Lincoln ZPU08 електрическа помпа

 ZPU08 300x300

Помпа за централно смазване с висока устойчивост на температурни амплитуди с максимално работно налягане 400 bar и доставка на лубрикант на разстояние до 120 метра. Приложение за циментови заводи, стоманодобив, електроцентрали

Lincoln ZPU75 помпен агрегат

 агрегат ZPU75 300x300
 разпределител VSKH 300x300

Lincoln VSKH двулинеен разпределител  с до 8 изхода. Разполагат с индикторни щифтове за наблюдение.

 разпределител VSKV 300x300

Lincoln VSKV двулинеен разпределител  с до 8 изхода. Разполагат с индикторни щифтове за наблюдение.

 разпределители VSG 300x300

Серия VSG двулинеен разпределител  с до 8 изхода. Разполагат с индикторни щифтове за наблюдение.

 изключватели EDW 300x300

Lincoln EDW краен изключвател контролира правилното функциониране на помпата и превключващият блок

 линии двулинейна система 300x300

Lincoln превключвател линии за двулинейна система