0 Comments
04

Системите за централно смазване LINCOLN имат широко приложение при единични съоръжения и комплексни инсталации в рудници и кариери от всякакъв тип. Приложението на системи за автоматично смазване LINCOLN гарантира значително удължен работен ресурс за механизми, работещи в условията на влага, големи температурни амплитуди, запрашена среда, непрекъснато натоварване и денонощен режим на експлоатация. Системите LINCOLN осигуряват удължена автономност на машините и намаляват многократно нуждата от сервизиране и поддръжка, което от своя страна е свързано с големи престои и прекъсване на производството.
СНИМКИТЕ СА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ
= роторни багери
= багери
= транспортни ленти