0 Comments

Системите за централно смазване за ветрогенератори значително подобряват експлоатацията и управлението на ВЕИ парковете. Системите за автоматично смазване LINCOLN осигуряват висока защита и дълъг експлоатационен живот на механизмите с минимално участие на поддържащ персонал. Автономното управление работи в пълно съответствие с натоварването на ветрогенератора и дава възможност за отдалечен контрол. Системите LINCOLN за ветрогенератори имат оптимизиран дизайн и компактна система изцяло съобразени с механичното устройство на генераторната инсталация, елементите на корпуса и механизмите за ориентация. Системите за автоматично смазване повишават ефективността и имат съществен принос към подобряване на екологичният фактор на ветрогенераторните паркове.

системи за централно автоматично мазане